Thành phố Hà Giang sẵn sàng cho ngày bầu cử

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Giang đã được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5/2021.
Pano khẩu hiệu được trang hoàng trên các tuyến phố
Một trong những nhiệm vụ quan trọng để cuộc bầu cử được diễn ra thành công đó là công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được thành phố Hà Giang quan tâm, chỉ đạo sát sao. Công tác an ninh trật tự phục vụ ngày bầu cử đã được Uỷ ban bầu cử thành phố chỉ đạo Tiểu ban an ninh xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cho các khu vực bỏ phiếu, triển khai đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covd-19 trước, trong và sau bầu cử, các tình huống phát sinh cũng như công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, công tác an toàn giao thông phục vụ cuộc bầu cử.
 
Uỷ ban bầu cử thành phố cũng chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết xây dựng kế hoạch chi tiết để tiết hành trang trí khánh tiết tại các trục đường, các khu trung tâm, các điểm bỏ phiếu và công tác tuyên truyền phục vụ cho cuộc bầu cử. Những ngày này trên khắp những con phố, trục đường của thành phố Hà Giang đã tưng bừng cờ hoa, biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021.
 
Để cuộc bầu cử thêm ý nghĩa, thành phố Hà Giang đã phát động các phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử với 5 nội dung và 3 tiêu chí cụ thể đối với các Tổ bầu cử, Tiểu ban bầu cử; đối với các cơ quan đoàn thể xã, phường. Đối với thành phố Hà Giang triển khai 2 công trình chào mừng bầu cử; đối với cấp xã, phường triển khai 28 hạng mục công trình đăng ký chào mừng bầu cử. Đến thời điểm này, tất cả các công trình, phần việc chào mừng đã cơ bản hoàn thành.
 
Với những nội dung, công việc được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Uỷ ban bầu cử các cấp, mọi phương án, kịch bản phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được chuẩn bị nghiêm túc. Cử tri thành phố Hà Giang đang háo hức chờ đón ngày hội lớn 23/5/2021, để tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng mình trong ngiệm kỳ tới./.
 Tiến Quân