Thành phố Hà Giang sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Xác định cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cuộc bầu cử) diễn ra vào ngày 23.5 tới đây là sự kiện chính trị quan trọng và là ngày hội lớn của toàn dân, vì thế cả hệ thống chính trị thành phố Hà Giang đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho sự kiện quan trọng này.
Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường.
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) của tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành ủy, UBND thành phố, UBBC thành phố đã ban hành kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử, kế hoạch triển khai công tác bầu cử trên địa bàn; đồng thời tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt, triển khai các văn bản liên quan về lãnh đạo triển khai cuộc bầu cử với 193 lượt người tham gia, gồm Ủy viên BCH Đảng bộ; Thường trực HĐND – UBND; các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND – UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường và báo cáo viên cấp thành phố. Đến nay từ cấp thành phố đến 8/8 xã, phường đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và phân công thành viên BCĐ bầu cử; thành lập tổ giúp việc BCĐ công tác bầu cử.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân và đi bỏ phiếu là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri, ngay từ khi triển khai công tác bầu cử, UBBC thành phố Hà Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập trung thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, hành lang vỉa hè trên các trục đường chính của thành phố, trấn chỉnh việc treo biển quảng cáo của các cơ sở kinh doanh hai bên các trục đường chính; kiểm tra, rà soát lại các Pano tấm lớn trên địa bàn để trưng dụng hoặc thay thế nội dung phục vụ cho tuyên truyền bầu cử. Mở chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” để đăng tải toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử trên Trang Thông tin điện tử thành phố. Biên tập nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Luật bầu cử; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019; thu âm phát trên hệ thống loa FM 98 lượt; tuyên truyền trên xe thông tin – lưu động 39 buổi; tuyên truyền trên màn hình Led tại Quảng trường 26/3: 2 lần/ngày và tuyên truyền trên hệ thống FM tại 8 xã, phường.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần làm chủ, nêu cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần thi đua của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua chào mừng bầu cử với 5 nội dung và 3 tiêu chí cụ thể đối với các Tổ bầu cử, Tiểu ban bầu cử; đối với các cơ quan đoàn thể xã, phường. Trong đó cấp thành phố có 2 công trình chào mừng bầu cử: Công trình mở rộng, nâng cấp Quảng trường 26/3; Công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nguyễn Trãi; các xã, phường cũng đã đăng ký 28 hạng mục công trình chào mừng bầu cử.

Công tác đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử cũng được quan tâm đặc biệt. UBBC thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố nắm chắc danh sách, rà soát, xác minh nhân sự tham gia ứng cử, đề cử bầu cử và nhân sự tham gia phục vụ cuộc bầu cử, kịp thời phát hiện, tham mưu đưa ra khỏi danh sách những người không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, tình hình đơn thư khiếu kiện, dư luận của quần chúng nhân dân trên địa bàn liên quan đến cuộc bầu cử, tình hình trật tự, an toàn xã hội để chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm góp phần làm trong sạch địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử diễn ra.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao, UBBC thành phố và các xã, phường đã tổ chức triển khai các nội dung công việc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tiến độ của kế hoạch, đúng với Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và Luật tổ chức chính quyền địa phương, đảm bảo nội dung và thời gian theo lịch trình ấn định. Các nội dung quan trọng của công tác bầu cử đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo.

Nguồn tin: baohagiang.vn