Phó chủ tịch HĐND tỉnh hoàng Văn Vịnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ 18 (mở rộng)

Chiều ngày 24/6/2022, Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18 (mở rộng). Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn công tác theo Quyết định 575 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng, trên các lĩnh vực. Thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch, đề án, chuyên đề, các Chương trình công tác trọng tâm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, chuyên đề của Tỉnh ủy và Huyện ủy đã ban hành. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 quyết liệt, đồng bộ, chủ động. Phát triển kinh tế - xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường; các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Các công việc tồn đọng, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đang được từng bước giải quyết hiệu quả; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều đạt được những kết quả tích cực; chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt là việc triển khai 3 chương trình lớn của tỉnh: Cải tạo vườn tạp, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng, cải tạo và bài trừ tập tục lạc hậu được triển khai bài bản, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, tạo được nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa và các huyện bạn đến trao đổi kinh nghiệm nhân rộng.

Công tác tuyên giáo, tổ chức, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, văn phòng cấp ủy tiếp tục được tăng cường, triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, tạo chuyển biến về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đoàn, hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Những kết quả đạt được đã tạo không khí phấn khởi trong toàn huyện, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý Nhà nước của chính quyền và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Hội nghị cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại như: Tính chủ động, quyết liệt, chất lượng tham mưu của một số cơ quan, cán bộ, công chức còn có tình trạng đùn đẩy, né trách; công tác phối hợp giữa ngành – ngành, ngành – cấp trong nột số công việc thiếu thường xuyên, thiếu thống nhất, chưa hiệu quả, nhất là tỏng công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư công, thu hút đầu tư; Việc chấp hành các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện các kết luận thanh tra chuyên ngành, chuyên đề chưa tốt.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị và định hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn công tác 575  đề nghị:

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả và vượt chỉ tiêu các chương trình, kế hoạch, đề án và các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, chuyên đề của các cấp ủy năm 2022 của huyện. Đặc biệt quyết liệt, mạnh mẽ, sáng tạo, thích ứng hơn với những thay đổi, gắn bó chặt chẽ, sâu sát với cơ sở và với từng công việc được giao.

Huy động hơn nữa các nguồn lực tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phục hồi, đẩy mạnh phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng phát triển bền vững, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Có kế hoạch cụ thể lãnh đạo triển khai quy hoạch phân khu Nà Vìn và Nậm Đăm, xã Quản Bạ.

Đề nghị Đảng bộ huyện lãnh đạo quản lý chặt chẽ về đất đai, khoáng sản làm vật liệu thông thường, bảo vệ môi trường sinh thái, quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông lâm nghiệp sang đất ở dân cư; đặc biệt xử lý nghiêm khắc cá nhân, tổ chức vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý thị trường về giá, chất lượng hàng hóa, nhất là hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng; đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo đạt và vượt kế hoạch; Chủ động phương án, kế hoạch thực hiện 3 chương trình MTQG NTM; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư đảo bảo đúng pháp luật, không phát sinh đơn thư và mất trật tự xã hội.

Lãnh đạo tổ chức kỳ thi THPT năm hoạc 2021-2022 đảm bảo đúng pháp luật, đạt chất lượng cao nhất; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa nhân ngày thương binh liệt sỹ bằng các hành động thiết thực, lan tỏa; tiếp tục triển khai thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng đối với 3 chương trình lớn của Tỉnh (cải tạo vườn tạp, xóa nhà tạm, bài trừ tập tục lạc hậu); rà soát xã định chính xác đối tượng lao động thiếu việc làm để thống nhất giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động.

Tiếp tục lãnh đạo thục hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xử lý đơn thư của công dân kịp thời, tránh vượt cấp; phát triển hạ tầng chính quyền số theo chỉ đạo của tỉnh.
Phạm Văn Tú