Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ Tư (Chuyên đề) HĐND huyện Bắc Mê

Sáng 26/5/2022, HĐND huyện Bắc Mê khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Tư (Chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và xem xét phê duyệt chủ trương bổ sung đầu tư dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý năm 2022. Dự kỳ họp đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Đ/c Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chức mừng ông Nông Văn Tuyến, PCT HĐND huyện Bắc Mê.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện Bắc Mê thể hiện cao nhất ý thức chính trị trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong bầu cử một số chức danh của HĐND huyện, UBND huyện để đảm bảo hoạt động bộ máy chính quyền địa phương ổn định, vững mạnh. Đồng thời, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình phê chuẩn kết quả bầu cử đảm bảo theo đúng quy định.
 

Đ/c Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chức mừng ông Lý Hải Vĩnh, PCT UBND huyện Bắc Mê

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Thào Thị Liên do  tổ chức điểu động, luân chuyển cán bộ; giới thiệu nhân sự để kỳ họp bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nông Văn Tuyến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Phú; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Lý Hải Vĩnh, Chánh Văn Phòng Huyện ủy Bắc Mê. Đồng thời, kỳ họp xem xét tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương chủ trương bổ sung đầu tư 04 dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý năm 2022; Báo cáo thẩm tra số: 42/BC-BKTXH ngày 8.4.2022 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Kỳ họp thứ Tư (Chuyên đề) của HĐND huyện Bắc Mê khoá IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết.
Hoàng Hiền