Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nậm Dịch

Chiều ngày 13/5, Đồng chí Trần Quang Bằng – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Nậm Dịch.
Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nậm Dịch
Đoàn đã kiểm tra thực tế và nghe Uỷ ban bầu cử xã báo cáo về kết quả chuẩn bị cho bầu cử, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Theo thống kê, xã Nậm Dịch có tổng số 2.309 cử tri tham gia bầu cử tại 6 khu vực bỏ phiếu, việc thực hiện niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, danh sách cử tri tại các tổ bầu cử được bố trí niêm yết ở nơi phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định, thuận tiện cho bà con nhân dân và cử tri theo dõi.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu uỷ ban bầu cử xã Nậm Dịch tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu dân cư. Các địa điểm bỏ phiếu phải thường xuyên mở cửa để nhân dân đến theo dõi danh sách cử tri và những người ứng cử đại biểu đã niêm yết. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử; chuẩn bị đầy đủ và trang trí hòm phiếu theo đúng quy định; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử đúng thời gian quy định.
Thu Hảo