Mèo Vạc tổng kết hoạt động HĐND 2 cấp năm 2013 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ 2011-2016

Chiều ngày 11/4/2014, HĐND huyện Mèo Vạc đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND 2 cấp năm 2013 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ 2011-2016. Dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ 18 xã, thị trấn.
Các đồng chí Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng giấy khen  cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND nửa nhiệm kỳ qua
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh về kết quả hoạt động HĐND 2 cấp năm 2013 và từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đến nay. Theo đó, hoạt động HĐND 2 cấp của  huyện Mèo Vạc luôn bám sát quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND; quy chế hoạt động của HĐND các cấp. Trong nửa nhiệm kỳ qua, chất lượng hoạt động của HĐND đã nâng lên rõ rệt, các đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri được 13.387 lượt người, trả lời 706 ý kiến kiến nghị và tổng hợp chuyển 221 ý kiến, kiến nghị đến HĐND cùng cấp và cấp trên giải quyết. Qua 6 kỳ họp, HĐND huyện ban hành được 57 nghị quyết, HĐND các xã ban hành được 504 nghị quyết. Các nghị quyết được đánh giá là sát thực và có tính khả thi cao. Hoạt động giám sát được triển khai thường xuyên và hiệu quả hơn.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân tiếp tục được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Mèo Vạc đã tiếp nhận 59 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và được thường trực HĐND huyện gửi đến UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Việc triển khai thự hiện đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2011-2016”, hoạt động của HĐND cấp xã đã có chuyển biến tích cực. Kết quả chấm điểm năm 2012, có 5 xã đạt mức tốt và 13 xã đạt mức khá, năm 2013 có 7 xã đạt mức tốt, 11 xã đạt mức khá, không có xã đạt loại trung bình. Trong năm 2013, lần đầu tiên HĐND 2 cấp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, đây là hình thức giám sát đặc biệt của HĐND; qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình và có hướng phấn đấu ngày càng tốt hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND; giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và đề xuất bổ sung thêm nội dung chấm điểm hoạt động tiếp xúc cử tri, chấm điểm tổ chức một cuộc giám sát của HĐND cấp xã vào đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2011-2016”.

Nhân Hội nghị này, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức trao giấy khen của UBND huyện Mèo Vạc cho 17 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND nửa nhiệm kỳ qua.

Tác giả: Quỳnh Lưu