Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tả Phìn khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 29/6/2021 Hội đồng nhân dân xã Tả Phìn đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn; Bà Lý Trung Kiên - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Tả Phìn; Lãnh đạo các cơ quan phụ trách xã của huyện; các ông, bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; các ban, ngành, đoàn thể xã, các trưởng thôn và 21/21 ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng các ông, bà được bầu giữ chức Chủ tịch, PCT HĐND và các ban HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBBC xã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; 2.160/2.160 cử tri toàn xã tham gia đi bầu cử đạt 100%. Kết quả đã lựa chọn bầu được 21 đại biểu tham gia HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND xã; bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó ông Sùng Mí Cấu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, Bà Vần Thị Sèo, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Gàng Mí Và được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Ma Bá Nin và ông Cháng Văn Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

Cũng tại kỳ họp, các Đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp để tập trung chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.
 Giàng Mí Và