Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Hoàng Su Phì, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Trong 2 ngày 6-7/7, HĐND huyện Hoàng Su Phì khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ ba, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Vàng Đình Chiến, Bí thư Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện và các đại biểu HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện. Đồng chí Lù Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Quang Bằng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.
Toàn cảnh diễn ra Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Hoàng Su Phì, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026
Theo báo cáo tại Kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2022, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gặp nhiều khó khăn, do đầu năm thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại, bị ảnh hưởng dịch Covid – 19 đã làm thiệt hại, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Đứng trước những khó khăn trên với sự giúp đỡ của các Sở, ngành của tỉnh, huyện đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy các lĩnh vực  kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Vì vậy, các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm của huyện cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao hoàn thành 15/29 nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn hoàn thành 1.053/1.061 lượt nhiệm vụ.

Đối với diện tích sản xuất vụ xuân gieo trồng được gần 9.000 ha đạt gần 100% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt trên 14.500 tấn đạt 100% kế hoạch; tiến độ sản xuất vụ mùa đạt 100% kế hoạch; về lĩnh vực chăn nuôi gia súc, phòng chống dịch bệnh được quan tâm; Triển khai đề án cải tạo vườn tạp có 152/198 hộ, trong đó số hộ nằm trong chính sách Nghị quyết 58 của HĐND tỉnh là 106/116 hộ, số tiền giải ngân được gần 2 tỷ 500 triệu đồng đạt trên 70% kế hoạch; số hộ thực hiện nằm ngoài chính sách Nghị quyết 58 của HĐND là 58/82 hộ đạt trên 60% kế hoạch. Xây dựng NTM được quan tâm thực hiện, trong đó tiếp nhận và bàn giao gần 2.000 tấn xi măng cho các xã, thị trấn đổ bê tông; vận động nhân dân hiến được gần 30.000m2 đất, đóng góp gần 48.000 ngày công sửa chữa, bảo dưỡng và mở mới đường được trên 65km; đổ đường bê tông được trên 40km; tham gia ủng hộ quỹ “Chung sức xây dựng NTM” được gần 660 triệu đồng; Thương mại dịch vụ, du lịch trong 6 tháng đầu năm đạt gần 22.000 người, doanh thu ước đạt trên 18 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 12,7 tỷ đồng.

Tại Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp và khởi công sử dụng nguồn vốn NSNN thuộc cấp huyện quản lý giai đoạn 2022 – 2025; Tờ trình kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021 – 2025 huyện Hoàng Su Phì; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ III; Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII; xem xét các báo cáo, tờ trình, thảo luận về các báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 của các ngành: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án, công tác hoạt động 2 ban HĐND huyện;

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận tại các Tổ về các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình; tiến hành bỏ phiếu thực hiện công tác nhân sự thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với đại biểu Tô Minh Trang và dành nhiều thời gian chất vấn, trả lời chất vấn; tập trung xem xét, thảo luận biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 như: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp và khởi công mới sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp huyện quản lý giai đoạn 2022 – 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lù Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Căn cứ các Nghị quyết HĐND đã được thông qua, biểu quyết tại Kỳ họp, UBND huyện cần tiếp tục linh hoạt, quyết liệt trong điều hành, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chuyên môn, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện theo kế hoạch đã đề ra. Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3. Đề nghị các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện và toàn thể cử tri nâng cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết các nội dung kiến nghị trong báo cáo của các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND; phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với các cấp chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo thích ứng linh hoạt an toàn trong tình hình mới. 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Hoàng Su Phì khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp đề ra.
                                                               Hoàng Tính