Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 18.4.2019, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) thực hiện công tác cán bộ; sơ kết hoạt động của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021”. Dự Kỳ họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường trên địa bàn thành phố; 28/29 đại biểu HĐND thành phố.
Đ/c Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp
Kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố đã xem xét, nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Đỗ Trọng Bính do chuyển công tác; miễn nhiệm Phó Trưởng ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với bà Phan Thị Tuyên do nghỉ hưu; bầu ông Lê Chí Chất làm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố.
 
Tại Kỳ họp, các đại biểu nghe dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động của HĐND - Thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó, nửa nhiệm kỳ vừa qua, HĐND thành phố đã bám sát chương trình công tác hằng năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đã đề ra trên các mặt công tác như: Tổ chức thành công các kỳ họp để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tổ chức các hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; tổ chức cuộc giao ban, các phiên họp của Thường trực HĐND, phối hợp và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND Thành phố trong việc điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND Thành phố. Kết quả hoạt động trong nửa nhiệm kỳ qua cho thấy, HĐND Thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, sự phối hợp chặt với UBND, MTTQ Thành phố đã tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành của hệ thống cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Trên cơ sở những kết quả đạt được, HĐND thành phố cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021”; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức điều hành thành công các kỳ họp Hội đồng nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát, tái giám sát; duy trì việc tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND đối với UBND Thành phố. Tăng cường công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ Thành phố trong việc đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri,  giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; duy trì và đổi mới phương thức tổ chức diễn đàn “Chiều thứ 6 nghe dân nói” theo quan điểm chỉ đạo của cấp ủy là “Tăng cường đối thoại – Lắng nghe dân nói” hướng mọi hoạt động về cơ sở để tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền Thành phố; thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp trong hoạt động của Thường trực, các Ban và Tổ Đại biểu HĐND, tích cực phối hợp với HĐND các cấp. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với hoạt động của HĐND các xã, phường. Tiếp tục duy trì chế độ hội họp, giao ban tháng, quý giữa Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường. Thực hiện tốt công tác thông tin 2 chiều giữa HĐND với các Tổ đại biểu  và đại biểu HĐND; tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho Thường trực HĐND  và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND thành phố, các xã, phường.

Đối với dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021” cũng đã nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong 2 năm qua, đồng thời cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan về các nội dung trình tại kỳ họp; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời gian quy định; phát huy tính dân chủ, đảm bảo tính định hướng, tính khả thi trong điều hành chất vấn tại các kỳ họp; đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ, thông tin trong hoạt động HĐND Thành phố. Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát tại các kỳ họp thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp và các báo cáo của các cơ quan liên quan, đẩy mạnh việc giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, thực hiện ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật, rà soát thực hiện các kiến nghị sau giám sát, trên cơ sở đó đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát để làm cơ sở cho hoạt động chất vấn, giải trình hoặc xây dựng kế hoạch tái giám sát. Tăng cường tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú, nơi làm việc, tiêp xúc cử tri trực tuyến theo chuyên đề, theo đối tượng … Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết HĐND Thành phố; nâng cao chất lượng tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND thành phố trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại để Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, bàn và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại và triển khai thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới như: Cần xem xét những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn thành phố để đưa vào chương trình giám sát, tái giám sát; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu nhất là việc tham gia các hoạt động của người đại biểu HĐND để đóng góp các ý kiến tại kỳ họp góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu; nâng cao chất lượng khi ban hành Nghị quyết để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh; nâng cao vai trò thẩm tra của các Ban HĐND. Đồng thời nhấn mạnh: HĐND thành phố cũng cần nắm chắc các quy định thẩm quyền của cấp mình; thường xuyên nghiên cứu cập nhật văn bản; đánh giá thêm về hiệu quả hoạt động đối thoại chiều thứ 6; hoạt động của các Tổ đại biểu; đẩy mạnh công tác giao ban thường xuyên, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND các xã, phường để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Phát biểu tham luận tại Kỳ họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ và báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “ Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố Hà Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng tại Kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố Hà Giang đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 6 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của HĐND thành phố nửa nhiệm kỳ qua./.
 Lan Phương