Kỳ họp thứ Nhất HĐND thị trấn Vinh Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 18.6.2021, HĐND thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban tổ chức Huyện ủy; đại diện một số phòng, ban của huyện; lãnh đạo Đảng, Chính quyền thị trấn và các ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các chức danh được bầu giữ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban của HĐND thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Uỷ viên ủy ban thị trấn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Kỳ họp.
Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử thị trấn Vinh Quang đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thị trấn được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. 

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Vinh Quang đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban của HĐND thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thị trấn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Phan Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy thị trấn Vinh Quang được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND, ông Lù Văn Nùng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Vinh Quang; ông Lê Duy Nguyên được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thị trấn, Bà La Thị Thanh và ông Đặng Văn Miêu được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại Kỳ họp, HĐND thị trấn đã bầu các thành viên UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kỳ họp thứ Nhất  HĐND thị trấn Vinh Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật; 100% các đồng chí trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND thị trấn Vinh Quang tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do HĐND bầu; xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết  về: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị trấn khóa XX và nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thị trấn năm 2022.
Hoàng Tính