Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20/7/2021, HĐND huyện Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức Kỳ họp thứ Hai. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên Ban Chấp hànhTỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Sền Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xín Mần cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đại diện các cơ quan, ban, ngành của huyện; đại diện Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn.
Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp đã xem xét, thông qua các Báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo các vị trí dự kiến bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Xín Mần;Báo cáo thẩm tra của và Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện… Kỳ họp cũng được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xín Mần báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQVN huyện thông báo kết quả tham gia xây dựng củng cố chính quyền trong 6 tháng đầu năm.

Tại Kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện đã trình 02 dự thảo nghị quyết vềQuy chế hoạt động của HĐND; Nội quy các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.UBND huyện trình 02 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế thuộc UBND huyện;

Tại phiên thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã có nhiều ý kiến tham gia vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, điện, đường giao thông, trường, chi trả chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố...

Sau phiên thảo luận tại hội trường Thường trực UBND huyện và đại diện các phòng chuyên của huyện giải trình các ý kiến thảo luận của Đại biểu. Chủ tọa Kỳ họp đề nghị UBND huyện tiếp thu các ý kiến tham gia để bổ sung phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021. Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện đã thống nhất và biểu quyết thông qua 04 nghị quyết:  Nghị quyết Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết thông qua Nội quy các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế thuộc UBND huyện.
Sền Văn Bắc