Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Bắc Quang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 21/7, HĐND huyện Bắc Quang đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Kỳ họp có các đồng chí Hà Việt Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang cùng các ông, bà đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, 02 Ban HĐND xã, thị trấn, cán bộ Văn phòng Hội đồng các xã, thị trấn.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND huyện
 Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan tư pháp; các tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và giải thể Phòng Y tế, thành lập Phòng Nội vụ, thành lập Thanh tra huyện; Tờ trình đề nghị phê chuẩn hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông nông thôn các xã Đồng Tâm, Vô Điếm, Việt Hồng, Liên Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Tờ trình xin phê chuẩn Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện; Nghe thông báo của Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.
 
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận về các báo cáo và xem xét các tờ trình tại kỳ họp. Kỳ họp sẽ thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Bắc Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về ban hành nội quy các kỳ họp HĐND huyện Bắc Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết ban hành chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp các Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án giải thể Phòng Y tế huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án thành lập Phòng Nội vụ huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án thành lập cơ quan Thanh tra huyện; Nghị quyết về phê chuẩn hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông nông thôn các xã Đồng Tâm, Vô Điếm, Việt Hồng, Liên Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Đầu tư xây dựng khởi công mới năm 2021; Nghị quyết về thông qua Đề án phân loại Đô thị loại V xã Hùng An, huyện Bắc Quang.
 Bùi Thị Thịnh