Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Yên Minh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Trong 2 ngày 23-24/12/2013 tại Trung tâm Hội nghị huyện; HĐND huyện Yên Minh đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 6, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham dự Kỳ họp; về phía tỉnh có đồng chí Đoàn Thị Tân Hương – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; Về phía huyện có đồng chí Trần Xuân Thủy – Bí thư Huyện ủy; Thường trực UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các Đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND của các xã, thị trấn.
Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014
Năm 2013 tuy còn có nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hoạt động giám sát tích cực của HĐND, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của UBND huyện, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện đã cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nên đã đạt được nhiều kết quả khích lệ; cụ thể: Giá trị gia tăng kinh tế đạt 20,8 %; tổng giá trị sản phẩm gia tăng đạt 845,1 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm 23,37 %, công nghiệp xây dựng chiếm 38,93 %, thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 37,7 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 10,16 triệu đồng (tăng 1,16 triệu đồng so với năm 2012). Tổng sản lượng lương thực đạt 40.758,9 tấn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 93,361 tỷ đồng (trong đó thuế và phí đạt 35,575 tỷ đồng). Quy mô, chất lượng giáo dục tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, tỷ lệ huy động trẻ dưới 2 tuổi đi nhà trẻ đạt 34,5 %; trẻ 3 – 5 tuổi đi học Mẫu giáo đạt 99,4 % (trong đó, riêng trẻ 5 tuổi đi Mẫu giáo đạt 100 %), trẻ 6 - 14 tuổi đạt 98 %. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục được củng cố, kiện toàn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt: Các chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả; đặc biệt huyện đã thăm, tặng quà cho 5.569 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi,  gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán, với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Cùng với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư và đưa vào sử dụng, giúp cho đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng lên, qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện, năm 2013 có 1.301 hộ thoát nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện năm 2013 vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Tốc độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp còn chậm; tính cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chưa cao; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc; Tiến độ triển khai một số chương trình, đề án còn chậm so với kế hoạch; Chất lượng giáo dục ở một số nơi còn thấp, số hộ thoát nghèo còn thấp; tình trạng truyền học đạo trái pháp luật, công dân sang Trung Quốc lao động tự do ... vẫn còn tiếp diễn. Chất lượng khám chữa bệnh ở một số trạm y tế còn hạn chế. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Tại kỳ họp, một số đại biểu HĐND huyện đã đưa thực hiện chất vấn, câu hỏi chất vấn tập tung vào những tồn tại hạn chế về lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, đầu tư xây dựng, các cơ chế, chính sách, an ninh trật tự... Tất cả các nội dung chất vấn đã được Chủ tịch UBND huyện, trưởng một số ngành chức năng của huyện trả lời nghiêm túc và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết ./.

Tác giả: Hoàng Thơm