Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Quản Bạ khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011 -2016)

Trong 2 ngày, từ 19-20.12, HĐND huyện Quản Bạ đã tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Về kết quả: Có 11/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 90% kế hoạch năm, như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,5% vượt 4,7 % kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông lâm nghiệp chiếm 35%, dịch vụ thương mại chiếm 32%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 33%. Tổng diện tích gieo trồng là 16.000 ha, đạt 100% KH, tăng 703,4 ha so với cùng kỳ năm 2012; tổng sản lượng lương thực trên 29,9 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 625kg; thu thuế và phí ước đạt 78 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,5 triệu đồng; ; tỷ lệ che phủ rừng đạt 59%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,54% so với cùng kỳ.... Công tác xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai có hiệu quả. Các làng văn hóa du lịch cộng đồng  thu hút khách trong nước và quốc tế đến thăm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh quốc phòng giữ luôn giữ vững ổn định.

Kỳ họp còn xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các ban HĐND, UBND huyện, báo cáo của các cơ quan tư pháp… Kỳ họp tiến hành thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nghị quyết về dự toán và phân bổ thu chi ngân sách; nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu  tại thị trấn Tam Sơn giai đoạn 2011 – 2015. Kỳ họp cũng đã tiến hành kiện toàn thành viên UBND huyện: Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011- 2016). Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ Sáu HĐND khóa XVIII huyện Quản Bạ đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

 

Tác giả: Trần Hiền