Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân Phường Minh Khai khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 26-6, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang tổ chức Kỳ họp thứ 12 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Toàn cảnh Kỳ họp
Trong 6 tháng đầu năm, Phường Minh Khai đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường đã đề ra. Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 8 tỷ đồng; các loại quỹ nhân dân đóng góp được trên 300 triệu đồng. Công tác quản lý độ thị và chỉnh trang các tuyến phố được tăng cường; hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì và đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phường được được đổi mới, tăng cường gần dân và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri.

Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân Phường Minh Khai đã thảo luận, thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020; đẩy mạnh hoạt động thượng mại, dịch vụ; quản lý và chỉnh đô thị để nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh; duy trì các hoạt động văn hóa, xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Phường Minh Khai đã miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phường, miễn nhiệm thành viên UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung thành viên UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết chương trình khảo sát, giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2021.
Tiến Quân