Kiểm tra công tác Bầu cử tại hai xã Minh Tân và Thuận Hoà huyện Vị Xuyên

Thực hiện KH số 30 của UBBC huyện Vị Xuyên, ngày 6/4, đồng chí Mai Thị Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn kiểm tra số 2, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại hai xã Minh Tân và Thuận Hoà. Cùng đi có một số ban ngành chuyên môn huyện.
Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc tại Minh Tân.
Tại hai xã đoàn đã nghe và cho ý kiến với báo cáo của UBBC hai xã về tình hình, kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bầu cử; kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số Ban bầu cử, tổ bầu cử trên địa bàn các xã về các nội dung như: Công tác chỉ đạo, triển khai hướng dẫn tổ chức bầu cử; công tác nhân sự, kết quả hiệp thương, tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử; công tác thông tin tuyên truyền; công tác đảm bảo ANCT – TTATXH; việc lập, niêm yết danh sách đại biểu ứng cử và danh sách cử tri; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các xã tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hồ sơ phục vụ cho cuộc Bầu cử; cần đưa ra nhiều phương án cụ thể nhằm ứng phó với thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có thể sảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử; chuẩn bị tốt cho Hội nghị hiệp thương thứ 3 chốt danh sách đại biểu ứng cử HĐND cấp xã; chốt và niêm yết danh sách đại biểu ứng cử và danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện, lồng ghép các buổi họp thôn, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị chính trị để nhân dân nắm rõ thời gian bầu cử; cơ cấu nhân sự, các kế hoạch, thông báo, văn bản cần đầy đủ, đúng theo quy định, thời gian yêu cầu.
Quỳnh Anh