Khai giảng lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện, xã huyện Xín Mần

Ngày 13/01/2022, Sở Nội vụ và trường chính trị tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Xín Mần tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện.
Toàn cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện, xã huyện Xín Mần
Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 350 học viên là Đại biểu HĐND hai cấp của huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập nghiên cứu 06 chuyên đề chính gồm: Tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, xã; chính quyền địa phương và Đại biểu HĐND cấp huyện, xã; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, xã; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng của Đại biểu HĐND cấp huyện, xã trong việc tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần yêu cầu các vị Đại biểu HĐND tham gia lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các nội qui của lớp học, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập nhất là thực hiện tốt các qui định về phòng chống dịch bệnh, góp phần để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt nhất.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên cập nhật kiến thức về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như trang bị và làm phong phú thêm những kỹ năng trong, thuyết trình, thảo luận, giám sát, tiếp công dân, ban hành nghị quyết.... Qua đó góp phần nâng cao năng lực phục vụ tốt cho nhiệm vụ của người đại biểu dân cử tại địa phương ...
 Hồng Hải