Huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 31/10/2018, huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; đại diện Thường trực UBND huyện; các Đại biểu HĐND huyện đang công tác tại huyện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Khu gợi ý thảo luận tại hội nghị
Với chủ đề "Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND", các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận và chỉ rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kỳ họp của HĐND các cấp trên địa bàn huyện Yên Minh còn một số hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, nhất là ở cấp cơ sở, như: Công tác chuẩn bị các nội dung văn bản trình tại kỳ họp còn chậm trễ, việc gửi các tài liệu cho đại biểu HĐND nghiên cứu chưa đúng thời gian quy định; việc điều hành phiên họp còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, thời gian trình bày các văn bản nhiều, trong khi việc bố trí thời gian thảo luận còn ít. Nhiều đại biểu chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; các ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp mới chỉ đơn thuần dừng lại ở việc phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức hoặc của một bộ phận nhân dân nơi đại biểu cư trú, công tác; chưa mang tính khái quát, chất vấn những vấn đề thực sự nổi cộm tại địa phương liên quan đến trách nhiệm giải quyết của UBND huyện và các ngành chuyên môn. Việc thảo luận theo chuyên đề, theo Tổ đại biểu còn hạn chế, chưa được chú trọng mà chủ yếu là thảo luận tại phiên họp tập thể HĐND. Công tác theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu kiến nghị, đề xuất của đại biểu còn gặp khó khăn … Từ thực trạng trên, các đại biểu HĐND huyện đã chia sẻ một số kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các cấp, như: Trước hết, Thường trực HĐND phối hợp với các Ban HĐND tăng cường giám sát công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND. Đổi mới công tác tổ chức điều hành kỳ họp theo hướng: Chủ tọa kỳ họp phải linh hoạt, tạo được không khí dân chủ, thẳng thắn để đại biểu tích cực thảo luận; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cần "đúng", "trúng vấn đề", lựa chọn nhóm các vấn đề được cử tri, đại biểu quan tâm để chất vấn trực tiếp tại hội trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp…
Hoàng Thơm