Huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2018

Sáng 30/3, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 25 xã, thị trấn. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị
Toàn cảnh hôi nghị
Từ đầu năm đến nay, các tổ Đại biểu HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, lịch tiếp công dân tại các xã, thị trấn, đồng thời thống nhất với Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2019. Trong Quý I, Thường trực HĐND huyện và các Đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 25 buổi tiếp xúc cử tri tại trụ sở các xã, các thôn với 63 lượt đại biểu và trên 1 nghìn cử tri tham gia, qua đó tiếp thu, tổng hợp 123 ý kiến cử tri, trong đó các đại biểu trực tiếp trả lời cử tri 58 ý kiến, 15 ý kiến thuộc thẩm quyền của các xã và tiếp thu 50 ý kiến chuyển tới UBND huyện và các ngành chuyên môn giải quyết theo luật định.

HĐND các xã, thị trấn, đã tổ chức được 82 buổi tiếp xúc cử tri với trên 2 nghìn cử tri tham dự, tiếp thu 43 ý kiến. Qua các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp xã, việc giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri của một số đại biểu còn lùng túng, chưa đáp ứng yêu cầu của cử tri, bên cạnh đó một số đại biểu chưa quan tâm thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để thông báo đến các bậc cử tri nên nhiều ý kiến bị lặp lại nhiều lần quan nhiều kỳ tiếp xúc…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về cách thức tiến hành thẩm tra các báo cáo của UBND cùng cấp, nội dung xây dựng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND cấp xã, thị trấn. Đồng thời đóng góp ý kiến và đề xuất các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND và chất lượng công tác giám sát của HĐND các cấp.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phượng Quang Lớ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị: Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt trong thời gian qua; chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nâng cao tinh trần trách nhiệm, sâu sát với cử tri, nghiên cứu để có trình độ, hiểu biết, bản lĩnh, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; Rà soát, xem xét lại việc UBND các cấp đã giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ để trả lời nhân dân. Thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, phấn đấu thực hiện đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã đề ra trong giai đoạn 2015 – 2020.
Đức Long