Huyện Đồng Văn triển khai trồng rau bắp cải trái vụ cho thu nhập tăng gấp 4 đến 6 lần so với trồng ngô

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong những năm qua, huyện Đồng Văn đã tích cực triển khai cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kết quả đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và tăng thu nhập cho hộ gia đình. Trong đó, trồng rau bắp cải trái vụ đang là một lợi thế và được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Đ/c Ly Mí Vàng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Đồng Văn - kiểm tra mô hình trình diễn trồng rau bắp cải trái vụ tại thôn Lán Xì A, xã Phố Cáo.
Tuy nhiên, diện tích rau trái vụ chưa được nhiều, người dân còn trồng manh mún, nhỏ lẻ, không đúng quy trình kỹ thuật; sản phẩm đầu ra chưa ổn định, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong huyện và các huyện lân cận như Mèo Vạc, Yên Minh. Bên cạnh đó, việc các hộ trồng không thống nhất về thời vụ, có thể sớm hoặc muộn, khi bán sẽ không được giá cao hoặc bị tư thương ép giá.

Xuất phát từ thực tế trên, để đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích cho nhân dân. Năm 2017, huyện Đồng Văn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện phối hợp với Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phố Bảng triển khai mô hình trình diễn trồng rau bắp cải trái vụ tại thôn Lán Xì A, xã Phố Cáo. Việc triển khai mô hình có hướng dẫn về kỹ thuật, đảm bảo bón phân cân đối, hợp lý giữa đạm, lân, kali và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình,  sản phẩm được đánh giá là sản phẩm rau an toàn theo hướng VietGAP.

Sau thời gian 3 tháng kể từ khi gieo hạt, năng xuất bình quân đạt 20 tấn/ha (năng suất thực tế của mô hình đạt 27 tấn/ha), giá bán tại ruộng 6.000 đồng/kg, tổng thu 120 triệu; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được 60,4 triệu đồng/ha. So với trồng ngô, năng xuất ngô đại trà đạt 4,5 tấn/ha, giá thị trường 9.000 đồng/kg, tổng thu 40,5 triệu; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được 14,7 triệu đồng /ha. So với trồng ngô, trồng rau bắp cải trái vụ cho thu nhập cao hơn 4 lần, năng xuất cao và được giá có thể cho lợi nhuận từ 5 đến 6 lần.

Bên cạnh đó, việc triển khai trồng rau trái vụ sẽ nâng cao hệ số sử dụng đất lên 3 vụ/năm: Rau bắp cải trái vụ - Tam giác mạch – Rau cải củ, cải ăn lá hoặc đậu răng ngựa. Về thời vụ: từ tháng 4 đến tháng 8 trồng rau trái vụ; từ tháng 9 đến tháng 11 trồng hoa tam giác mạch; từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau trồng rau cải củ, cải ăn lá hoặc đậu răng ngựa.

Điều đáng quan tâm đó là, Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phố Bảng cam kết sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, cung ứng cây giống và liên kết với nhà phân phối để bao tiêu sản phẩm cho người dân, đồng thời khuyến cáo cho người dân mở rộng diện tích, và trồng các loại rau trái vụ khác.

Có thể khẳng định rằng với lợi thế trồng rau trái vụ không chỉ đem lại lợi ích trên phương diện kinh tế mà còn tạo tạo ra sản phẩm rau an toàn theo hướng VietGAP cho người sử dụng. Đây cũng là cơ sở để hướng tới một nền sản xuất sạch và bền vững, từng bước hình thành vùng sản xuất rau chuyên canh giai đoạn 2017 – 2020 tập trung tại các xã Phố Là, Phố Cáo, Sủng Là, Sảng Tủng và thị trấn Phố Bảng, mỗi xã trồng từ 5 - 6 ha/năm. Kết quả đó sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020, trên địa bàn huyện Đồng Văn./.
Nguyễn Văn Chinh