Huyện Bắc Mê: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ngày 14/4/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Mê đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Triệu Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ tọa Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đông đủ các ông bà trong Ban thường trực UBMTTQVN huyện và lãnh đạo đại diện các tổ chức thành viên của UBMTTQ huyện.
Hội nghị hiệp thương lần 3 thống nhất lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Sưu tầm
Mời tham dự hội nghị có các ông/ bà: Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thào Thị Liên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Thị Định, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Tại hội nghị sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thông qua báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên; thông báo của Thường trực HĐND huyện về kết quả điều chỉnh cơ cấu, số lượng, thành phần người tham gia bầu cử sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai..., Hội nghị đã tiến hành thảo luận, nhận xét đối với các ứng cử viên và thống nhất lập danh sách chính thức gồm 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026. Bằng hình thức giơ tay biểu quyết, 100% thành phần tham dự Hội nghị nhất trí danh sách 54 ứng cử  viên với cơ cấu, thành phần như sau: Nữ tỷ lệ là 37%; ứng cử viên ngoài đảng là 3,4%; ứng cử viên trẻ 48,1%; dân tộc thiểu số 77,8%. Về trình độ chuyên môn các ứng cử viên đều có trình độ đạt và cao hơn so với quy định. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày 23/5 tới đây dự kiến huyện Bắc Mê sẽ bầu 32/54 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tùng Lâm