Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện Xín Mần, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 11/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham gia hội nghị có đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện; đại điện Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban MTTQ huyện; các đại biểu ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2; cùng cử tri tại điểm cầu trực truyến 03 xã Chí Cà, Thèn Phàng và Pà Vầy Sủ.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Buổi tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử HĐND huyện được tổ chức trực tuyến nhằm đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị bầu cử số 2 bầu đại biểu HĐND huyện Xín Mần nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 xã là Chí Cà, Thèn Phàng và Pà Vầy Sủ. Số người ứng cử là 8, số đại biểu được bầu là 5.
 
Tại hội nghị, cử tri tại các điểm cầu đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên, các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và đảm bảo thời gian tại hội nghị.
 
Chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh và huyện. Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự là“của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.
 
Cử tri các xã Chí Cà, Thèn Phàng, Pà Vầy Sủ đánh giá rất cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; các ứng cử viên đã hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương.
 
Đại diện các ứng cử viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hạng Kháy Vần bày tỏ sự trân trọng và cám ơn sự quan tâm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời khẳng định, mỗi ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ mới sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; thường xuyên, liên tục nêu gương, làm gương toàn diện trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, hết lòng phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân… 
Hoàng Thạch