Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND thành phố Hà Giang khóa XXI, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 25.12, HĐND thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao Giấy khen cho các tập thể
Về kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Giang khoá XXI, nhiệm kỳ 2011 – 2016, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất: Nhiệm kỳ qua, động của HĐND thành phố luôn theo đúng các quy định của pháp luật; kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố để ban hành các Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương, có tính khả thi cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ, từ đó đã tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện. Bên cạnh việc ban hành các Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ hàng năm, đã có nhiều Nghị quyết chuyên đề trong từng giai đoạn, thời điểm thích hợp trong các lĩnh vực để tạo ra sự đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, như: Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ 2011 - 2015; Nghị quyết về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Giang... với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra đã góp phần xây dựng thành phố không ngừng phát triển về mọi mặt. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là sự tập trung nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra; xây dựng thành phố xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh; hoạt động giám sát của HĐND thành phố nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện thường xuyên, đã tạo ra được không khí dân chủ, thẳng thắn và đạt chất lượng cao; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được chú trọng, đảm bảo đúng quy định...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Mạnh Lợi đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND thành phố, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016. Để tiếp tục nâng cao vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và phát huy trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi đề nghị: Thường trực HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tích cực phối hợp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo theo đúng kế hoạch, chất lượng từng nội dung công việc theo đúng lộ trình và thời gian đề ra; đôn đốc, giám sát việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm; các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016; các chỉ tiêu thi đua đợt thi đua đặc biệt chào mừng cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an ninh chính trị - TTATXH, phấn đấu hoàn thành công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố…

Nhân dịp nhày, UBND thành đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần thành công chung của HĐND thành phố.


VĂN NGHỊ