Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri trên địa bàn 03 xã Tân Lập, Tân Quang và Tân Thành.

Sáng ngày 11.5.2021, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Bắc Quang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 03 xã Tân Quang, Tân Lập và Tân Thành tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 01, gồm: ông Lương Tiến Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Triệu Chàn Khuân – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập; ông La Văn Hà – Công chức Ban Tổ chức – Nội vụ huyện; bà Phạm Thị Cẩm Nhung – Giáo viên Trường Tiểu học Tân Quang; bà Hoàng Kim Tuyến – Viên chức Trường Tiểu học Tân Quang; bà Nguyễn Thị Nhung – Công chức Ban Tổ chức – Nội vụ huyện; ông Sùng Seo Di – Trưởng thôn Nà Pia, xã Thượng Bình.
Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu và các bậc cử tri đã được nghe Ban Thường trực UBMTTQ huyện Bắc Quang báo cáo tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Bắc Quang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, các ứng cử viên cũng đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.
 
Với tinh thần dân chủ, cử tri 03 xã: Tân Lập, Tân Thành và Tân Quang đã thống nhất cao với nội dung, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân để luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; thường xuyên sâu sát cơ sở để lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện,ông Lương Tiến Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri dành cho các ứng cử viên và nhấn mạnh: các ứng cử viên nếu được trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa mới, sẽ tiếp tục gìn giữ phẩm chất, năng lực, uy tín của người cán bộ đảng viên, nêu gương, làm gương toàn diện trong mọi mối quan hệ và công tác; đồng thời, tiếp tục gắn bó mật thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, ngày càng xứng đáng hơn với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng cũng như tình cảm của cử tri, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Được biết, tất cả các hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri trên địa bàn huyện Bắc Quang đều được thực hiện bằng hội nghị trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang.
L.T.D