Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân xã Bản Péo

Ngày 12/7/2019, UBND huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân xã Bản Péo. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Phượng Quang Lớ, Chủ tịch HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan phòng ban chuyên môn của huyện.
Chủ tịch UBND huyện trả lời và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của cán bộ và người dân xã Bản Péo.
Mục đích của cuộc đối thoại để huyện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của người dân, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát, đồng thời kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; kịp phát hiện những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong không khí thắng thắn, cởi mở, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có nhiều ý kiến, kiến nghị như: Tu sửa cầu treo, lắp hệ thống công tơ điện riêng thay công tơ tổng, kéo lại đường điện đã xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng; đề nghị huyện hỗ trợ xi măng làm các công trình phụ, đổ đường bê tông liên thôn; đề nghị quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm đối với các đối tượng trộm khai thác gỗ, có biện pháp quản lý máy cưa xăng; nâng mức xử phạt đối với nạn tảo hôn, sinh con thứ 3; đề nghị kéo dài thời gian hoạt động của ban cán bộ thôn sau khi kiện toàn; đề nghị giao ban đánh giá trí thức trẻ thuộc đề án 07.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, Chủ tịch UBND huyện đã trả lời và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của cán bộ và người dân, thuộc thẩm quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã trả lời cụ thể, làm rõ các vấn đề liên quan ngay tại buổi đối thoại. Đồng thời, tổng hợp tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cần thời gian điều tra làm rõ giao cho các cơ quan chuyên môn của huyện nghiên cứu tham mưu cho UBND huyện sớm giải quyết dứt điểm, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân.
Hoàng Tính