Hội nghị lấy ý kiến của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, các Nghị quyết, Hướng dẫn của Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tối 1.4, tại Nhà Văn hóa tổ 5, Ủy ban MTTQ phối hợp UBND phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo UBND Thành phố, Thành ủy Hà Giang và đông đảo cử tri trên địa bàn Tổ dân phố 5, phường Nguyễn Trãi.
Toàn cảnh buổi lấy ý kiến
Tại hội nghị, cử tri Tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã được nghe giới thiệu các tiêu chuẩn theo luật định và tóm tắt lý lịch của 6 ông, bà  được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ý kiến của các bậc cử tri đều nhất trí với việc giới thiệu người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; nhân sự được giới thiệu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo luật định; đồng thời bày tỏ các ứng viên đều có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt và có trình độ học vấn cao, đủ năng lực, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược để thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và HĐND các cấp giao phó.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đại diện cho các ông, bà được lấy ý kiến nhận xét, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cảm ơn các ý kiến nhận xét, góp ý, đặc biệt là sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri Tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Trãi. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là vinh dự và cũng là trọng trách với tư cách là người đại biểu của Nhân dân. Do đó, trên mọi hoạt động, cương vị công tác sẽ luôn phải quán triệt quan điểm dân là gốc, là trung tâm, gần dân, lắng nghe, thấu hiểu và phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng cam kết với các bậc cử tri, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ nỗ lực, trách nhiệm, gương mẫu hơn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của Nhân dân, thể hiện được tiếng nói của Nhân dân trong mọi hoạt động của HĐND tỉnh; phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp có hiệu quả vào các công việc của tỉnh nói chung và thành phố Hà Giang nói riêng, thể hiện qua những kết quả  cụ thể trong quá trình công tác…

Bằng hình thức biểu quyết, 100% cử tri Tổ dân phố 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã nhất trí giới thiệu 6 ông, bà ứng cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu 6 ông, bà ứng cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 Phi Anh