Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ 19 khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 01/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Dự Hội nghị có đồng chí Lý Thị Lan, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khoá XV tỉnh Hà Giang; đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh Hội nghị
 Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt. Duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; tập trung chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở; kịp thời cho chủ trương xử lý các vụ việc phát sinh. Do đó, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra, sản xuất vụ Đông - Xuân đã gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và người dân. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trường khá so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền tiếp tục được chú trọng, nâng cao; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt theo đúng chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, công tác tiêm phòng vaccine được đẩy nhanh tiến độ; Tiếp tục phát động quyên góp, ủng hộ làm nhà cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo theo Quyết định 1953-QĐ/TU giai đoạn III; công tác tuyên truyền pháp luật duy trì thường xuyên; Công tác xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu được đảm bảo, an ninh trật tự chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Vị Xuyên đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề nghị huyện quan tâm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, giải quyết điểm nghẽn trong đầu tư công và thu hút dự án đầu tư; tập trung giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch của UBND tỉnh giao; lãnh chỉ đạo nâng cao nhận thức, công tác quản lý, trách nhiệm của cấp xã trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai hiệu quả nghị quyết của tỉnh về bài trừ hủ tục lạc hậu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; quan tâm giải quyết tồn tại trong quản lý san đào đất trái phép, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; tiếp tục thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc; quan tâm, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đánh giá tác động của dự án Thủy điện Sông Lô 3; phối hợp với VNPT Hà Giang thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn; tiếp tục phát động quyên góp, ủng hộ làm nhà cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo theo Quyết định 1953-QĐ/TU giai đoạn III…
Thanh Phong