Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò, huyện Xín Mần tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 19/6/2019, Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò huyện Xín Mần đã tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND xã gồm có: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã; báo cáo thu chi ngân sách địa phương; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã 6 tháng đầu năm; Tờ trình xin phê chuẩn quyết toán thi – chi ngân sách xã năm 2018…
Toàn cảnh Kỳ họp
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những thành tích mà xã Bản Ngò đạt được trong thời gian qua, nhất là đánh giá cao hoạt động của HĐND xã, đồng chí nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm đối với xã Bản Ngò trong thời gian tới là: Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới cần phải quyết tâm cao, huy động mọi nguồn lực, các ngành đoàn thể của xã phải vào cuộc một cách quyết liệt, tập trung vào các chỉ tiêu, mục tiêu như: Nhà sạch, vườn đẹp, chương trình quy tụ dân cư, đưa chuồng trại gia súc ra xa nhà...có giải pháp để nâng tổng đàn gia súc của xã; tăng cường việc quản lý sử dụng quỹ phát triển thôn; tiến hành rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội – quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, xem chỉ tiêu nào đạt, chỉ tiêu nào chưa đạt để phấn đấu hoàn thành; đối với Hội đồng nhân dân xã cần tăng cường phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, các Ban HĐND tăng cường công tác giám sát các nội dung theo Nghị quyết đề ra.
Lệ Tình