Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh chú trọng nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND

Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri.
Đồng chí Nguyễn Văn Khu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện gợi ý nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trong thời gian qua, HĐND huyện Yên Minh đã quan tâm, chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, trong đó có việc chất vấn và trả lời chất vấn, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp đi vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Chất vấn của Đại biểu HĐND nhằm tìm kiếm sự thật, đề cao trách nhiệm và yêu cầu cơ quan liên quan phải giải quyết. Điều này xuất phát từ nhu cầu kiểm soát, giám sát quyền lực; là một biện pháp không thể thiếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của nhà nước, phù hợp với nguyên tắc "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". Thông qua hoạt động chất vấn của Đại biểu HĐND huyện Yên Minh, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương đã được giải quyết, như: Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý đô thị; xây dựng cơ bản; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thực hiện các chế độ, chính sách vv… Qua đó, sự băn khoăn, thắc mắc của cử tri phần nào đã được giải tỏa. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức được 05 kỳ họp và ban hành 02 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; điều đó cho thấy, các quy định của pháp luật trong vấn đề này đã được hoàn thiện, tránh sự tùy tiện trong quá trình triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tham gia hoạt động chất vấn. Thông qua hoạt động chất vấn, chất lượng các kỳ họp HĐND cũng như chất lượng giải quyết những bức xức của cử tri được nâng lên rõ rệt.
         
Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tại các kỳ họp HĐND và phiên họp Thường trực HĐND, hoạt động chất vấn cũng còn hạn chế. Nhiều vấn đề xã hội quan tâm, đã được đại biểu HĐND chất vấn nhiều lần nhưng việc  giải quyết chưa được triệt để. Điều này, xuất phát từ các nguyên nhân, như: Phần lớn đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách, lại có sự biến động sau bầu cử, trong khi đó, hoạt động của đại biểu HĐND đòi hỏi nhiều kỹ năng, như: Tiếp xúc cử tri, chất vấn, thu thập, phân tích, xử lý thông tin, giám sát, đánh giá…Câu hỏi chất vấn chưa gắn với hệ quả pháp lý buộc đối tượng bị chất vấn phải trả lời, không mang đúng tính chất chất vấn mà chủ yếu mang tính trao đổi, kiến nghị, đề nghị; chưa tập trung đề cập vấn đề trọng tâm, quy ra trách nhiệm thuộc về ai…
         
Để hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND ngày càng có chất lượng, đòi hỏi trong thời gian tới, Đại biểu HĐND các cấp phải chủ động chuẩn bị tốt các câu hỏi chất vấn, phản ánh đúng thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; câu hỏi chất vấn cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề cần chất vấn, yêu cầu đối tượng bị chất vấn xác định rõ trách nhiệm và biện pháp giải quyết. Chủ tọa phiên họp chất vấn của HĐND cũng cần phải linh hoạt, điều hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng gợi mở các vấn đề mà cử tri, dư luận địa phương quan tâm. Người trả lời chất vấn phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, trả lời đúng chủ đề, không né tránh và nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực mình phụ trách và phải có những giải pháp, lộ trình cụ thể để khắc phục. Trên cơ sở đó, các Đại biểu HĐND cần tăng cường giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đáp ứng với sự mong đợi, kỳ vọng từ phía nhân dân.

Hoàng Thơm