Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê khai mạc kỳ họp thứ Năm

Sáng 30/6/2022, HĐND huyện Bắc Mê khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Năm. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Mê và các thành phần mời dự kỳ họp theo quy định của pháp luật; đại diện Hội đồng trẻ em tỉnh cư trú trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh kỳ họp thứ Năm HĐND huyện Bắc Mê
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, trách nhiệm của doanh nghiệp và nhân dân, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra: 02/13 chỉ tiêu UBND tỉnh giao đạt 100% trở lên; 02 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 89.829,3 triệu đồng, đạt 35,9% so với KH giao.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt đồng bộ từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn đạt 43.560,61/100.313,63 triệu đồng đạt 43,42% KH vốn. Công nghiệp, giao thông, xây dựng; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công tác lập và tổ chức quản lý quy hoạch, phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường tại địa bàn được tăng cường thường xuyên, tình hình giá cả hàng hoá trên địa bàn nhìn chung ổn định, không có diễn biến phức tạp; thực hiện tốt hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách Nhà nước; công tác xã hội hóa văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính được chú trọng; việc thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm kịp thời; an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi HĐND huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong huyện để bàn, thống nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Tại phiên Khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp; đưa ra được các giải pháp hữu hiệu nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan, ngành hữu quan theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp, bà Thào Thị Liên thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Mê đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh và báo cáo kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu (Chuyên đề) HĐND tỉnh.

Trong phiên họp buổi sáng, HĐND huyện tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành hữu quan; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

Buổi chiều, Kỳ họp tiến hành thảo luận tại các Tổ về các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
 Hoàng Hiền