Hoàng Su Phì: Đảm bảo quyền bầu cử của cử tri

Để đảm bảo quyền, trách nhiệm của cử tri trong bầu cử, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Uỷ ban bầu cử các địa phương trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã và đang tăng cường chỉ đạo, tập trung rà soát, lập danh sách cử tri với quyết tâm chặt chẽ, đúng, đủ và chính xác.
Huyện Hoàng Su Phì hoàn thành niêm yết danh sách cử tri ngày 7/4
Qua rà soát, thống kê tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2021 số lượng cử tri trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì là 44.239 người, tham gia bầu cử tại 124 đơn vị khu vực bỏ phiếu. Sau khi hoàn thành rà soát, các khu vực bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành niêm yết chính thức danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn tại các khu vực bỏ phiếu từ ngày 5/4. Việc rà soát, thống kê danh sách cử tri được thực hiện cẩn trọng, nghiêm túc, tránh những sai sót, nhầm lẫn, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đều chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Ban bầu cử tham gia nắm bắt địa bàn, tổng hợp danh sách cử tri đảm bảo đúng, đủ và chính xác.

Theo quy định của Trung ương, trước ngày 13/4, hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri và thông báo nhân dân nắm bắt. Huyện Hoàng Su Phì hoàn thành niêm yết danh sách cử tri ngày 7/4, sớm trước so với quy định của Trung ương. Cùng với việc tập trung rà soát, niêm yết danh sách cử tri, để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong bầu cử, Ủy ban bầu cử các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các chi, đảng bộ, tổ chức, đoàn thể cũng lồng ghép trong sinh hoạt, cuộc họp để tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt quyền, trách nhiệm trong bầu cử.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang được huyện Hoàng Su Phì thực hiện bảo đảm theo đúng trình tự và tiến độ đề ra. Song song với công tác rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri, hiện MTTQ các xã, thị trấn đang tích cực phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp.
Hoàng Tính