Hiệp thương lần thứ ba, 61 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Mèo Vạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 15/4/2021, tại Hội trường lớn HĐND, UBND huyện Mèo Vạc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Mèo Vạc tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Ly Mý Chả, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có dầy đủ các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN huyện. Đại biểu mời tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, phòng Nội vụ và đại diện MTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo vạc
Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sưu tầm
Tại Hội nghị, vị đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã thông qua báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng theo báo cáo của đồng chí Chủ tịch UB MTTQVN huyện, căn cứ vào các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đồng thời căn cứ vào tình hình dân số, dân cư, huyện Mèo Vạc được thành lập 9 đơn vị bầu cử, trong đó có 8 đơn vị bầu cử được bầu 4 đại biểu chính thức. 01 đơn vị được bầu 3 đại biểu chính thức. Như vậy danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 61 người.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban MTTQVN huyện, Hội nghị đã tiến hành thảo luận thống nhất và biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả 100% đại biểu nhất trí số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 là 61 người; 100% đại biểu nhất trí với danh sách chính thức 61 người tham gia ứng cử.
Hùng Hải