HĐND thị trấn Yên Bình khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 21/6, HĐND thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện các cơ quan, đơn vị phụ trách thị trấn cùng các ông bà đại biểu HĐND thị trấn khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Ngọc phát biểu tại kỳ họp
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBBC thị trấn Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND khóa XXI; nghe Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa XXI; nghe UBMTTQ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tại Kỳ họp lần thứ nhất, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, thể hiện rõ vai trò của đại biểu HĐND, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh HĐND thị trấn, bao gồm: Chủ tịch HĐND,  Phó Chủ tịch HĐND thị trấn; bầu Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND thị trấn và bầu các chức danh UBND thị trấn bao gồm: Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND; thành viên UBND thị trấn. Với số phiếu tín nhiệm cao đồng chí Hoàng Việt Chông – Bí thư Đảng ủy thị trấn tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND thị trấn; đồng chí Phùng Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy tái cử giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn Yên Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu HĐND thị trấn Yên Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng như các chức danh được đại biểu HĐND thị trấn lựa chọn, bầu vào Thường trực HĐND, UBND tập trung trí tuệ, phát huy sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND cũng như cử tri của thị trấn luôn thể hiện được vai trò và trách nhiệm của một người đại biểu HĐND trong việc tiếp xúc cử tri và giám sát HĐND; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết../.
Đức Trọng