HĐND huyện Xín Mần giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tại xã Chí Cà

Để đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018, Ngày 08.11.2018, Đoàn giám sát của HĐND huyện Xín Mần do Đ/c Vũ Minh Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại xã Chí Cà về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 10 tháng đầu năm 2018.
Giám sát thực tế công trình đường bê tông đi thôn Bản Phố, xã Chí Cà
Qua giám sát thực tế cho thấy, cơ bản nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đã được cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch. Đời sống của đồng bào các dân tộc trong xã từng bước được cải thiện, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn duy trì phát triển. Trong đó tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch gieo trồng cây vụ mùa; chủ động làm tốt công tác phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã gắn với thực hiện tốt các khâu đột phá theo Nghị quyết Đảng bộ huyện về tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi phấn đấu đạt 35% giá trị sản xuất nông nghiệp; tăng cường phòng chống dịch, bệnh cho cho gia súc, gia cầm và phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Duy trì tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt chỉ tiêu giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của xã trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đ/c Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: Xã Chí Cà cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra trong những tháng cuối năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản đang thực hiện trên địa bàn, chú trọng quan tâm tới chất lượng của các công trình; duy trì sĩ số học sinh đến trường, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp chủ yếu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời, đoàn giám sát cũng sẽ tiếp thu những ý kiến đề xuất của xã để chuyển tới các ngành, các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

 
Cao Cường