HĐND huyện Hoàng Su Phì tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp Chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 28/11/2022, HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vàng Đình Chiến - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện Chủ trì Kỳ họp.
Toàn cảnh Kỳ họp.
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe, xem xét và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Tờ trình về việc phê duyệt danh mục và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện; Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà làm việc và nhà công vụ Huyện ủy, huyện Hoàng Su Phì. Hạng mục: Nhà 03 tầng, 09 gian thuộc cấp huyện quản lý; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các nghị quyết; đồng thời bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ đạt số phiếu cao.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lù Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của huyện. HĐND huyện đề nghị UBND huyện ngay sau kỳ họp cần xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, địa phương và cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua. Đồng thời đề nghị các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ huyện tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết HĐND huyện đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.
Bình Tài