HĐND huyện Hoàng Su Phì họp chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình cho kỳ họp thứ 9 – HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng 17/5/2019, HĐND huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức họp liên tịch chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 9 – HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND huyện, lãnh đạo các phòng ban thuộc UBND huyện. Đồng chí Phượng Quang Lớ, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Quang Bằng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì cuộc họp.
HĐND huyện họp chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 – HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Theo kế hoạch kỳ họp 9 – HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2019 tại Hội trường trung tâm huyện. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày. Tại kỳ họp này sẽ thông qua các nội dung như: Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hoàng Su Phì thông báo với kỳ họp dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông báo của Ủy ban MTTQ về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, báo cáo thu chi nhân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 – HĐND huyện khóa XIX; các báo cáo hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện năm 2018; hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, công tác xét xử Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo thẩm tra ban Kinh tế - Xã hội và Ban pháp chế HĐND huyện…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp vào nội dung, chương trình trình kỳ họp; đồng chí Phượng Quang Lớ - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các ban HĐND huyện cần chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, tờ trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Hoàng Tính