HĐND huyện Bắc Quang, Đồng Văn tổ chức kỳ họp thứ nhất

Sáng 28.6, HĐND huyện Bắc Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện…
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng hoa chúc mừng 35 đại biểu HĐND huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Kỳ họp đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện; báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,99%, đã lựa chọn, bầu 6 ĐBQH ứng cử đơn vị tỉnh Hà Giang, 6 đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Quang, 35 đại biểu HĐND huyện và 501 đại biểu HĐND/23 xã, thị trấn của huyện Bắc Quang.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh UBND huyện Bắc Quang.
 
Kỳ họp đã xem xét, bầu nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND huyện; bầu Hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2021 –2026 để thay mặt nhân dân. Trong đó, đồng chí Hà Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phùng Viết Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND, UBND huyện cần quán triệt, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung vào các lĩnh vực đột phá, chương trình trọng tâm, mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Bắc Quang đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 để bàn, quyết định, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, nghị quyết, cơ chế chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Thường trực HĐND huyện, các ban, tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực UBND huyện, thành viên UBND huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của mình theo hướng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Riêng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện tập trung nghiên cứu, tham mưu bổ sung, hoàn thiện quy chế, nội quy hoạt động; thường xuyên nghiên cứu, nắm vững pháp luật, nắm chắc nội dung, tính chất từng vụ án khi tham gia xét xử; có chính kiến, quan điểm độc lập khi nghị án…
  
* Ngày 28.6, HĐND huyện Đồng Văn tổ chức Kỳ họp thứ Nhất khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Hoàng Văn Thịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện; lãnh đạo chủ chốt 19 xã, thị trấn, cùng 35 đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đồng chí Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa khóa XV, huyện Đồng Văn thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh, được bầu 3/5 đại biểu ứng cử; bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, được bầu 5/8 đại biểu ứng cử; bầu cử đại biểu HĐND huyện có 8 đơn vị bầu cử, bầu 35 đại biểu; bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn  có 108 đơn vị bầu cử. Toàn huyện có 45.459 cử tri đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt 98,98%.
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện
 
Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện đã trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện Đồng Văn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho 35 đại biểu. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện khóa XXI. Kết quả, đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Dinh Chí Thành, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phạm Đức Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và Nguyễn Văn Chinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XX được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Kỳ họp cũng đã bầu Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và bầu 15 đồng chí vào Hội thẩm nhân dân…
 Nguồn: Báo Hà Giang