HĐND Thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai

Ngày 20/7/2021, tại Hội trường trung tâm thành phố, HĐND Thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức Kỳ họp thứ Hai. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Hà Giang. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Bùi Quang Trí, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thành phố Hà Giang cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đại diện các cơ quan, ban, ngành của Thành phố; đại diện Thường trực HĐND và UBND các xã, phường.
Kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh nguồn: baohagiang.vn
Kỳ họp đã xem xét, thông qua các Báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố khóa XXII; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XXIII; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND Thành phố… Kỳ họp cũng được nghe Ủy ban MTTQVN Thành phố thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm và nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thành phố Hà Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố đã trình 04 dự thảo nghị quyết về: Quy chế hoạt động của HĐND, Nội quy các kỳ họp, Chương trình làm việc toàn khóa của HĐND Thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2022.

Các tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND Thành phố trình kỳ họp gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế và Phòng Dân tộc thuộc UBND Thành phố; Nghị quyết thông qua Đề án thay thế, trồng mới cây xanh đường phố trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc Thành phố quản lý.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu HĐND Thành phố đã có nhiều ý kiến tham gia vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm liên quan đến quản lý chất lượng giáo dục và đầu tư cơ sở vật chất cho một số đơn vị trường học trên địa bàn; quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng và trật tự đô thị; chi trả chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Các đại biểu cũng có nhiều ý kiến tham gia đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thay thế, trồng mới cây xanh đường phố trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025…

Sau phiên thảo luận tại hội trường, nghe giải trình của Thường trực UBND và đại diện các phòng chuyên môn Thành phố, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị UBND Thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia để bổ sung hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thực hiện chức năng quyết định, Kỳ họp thứ Hai HĐND Thành phố đã thống nhất và biểu quyết thông qua 09 nghị quyết tương ứng với các nội dung do Thường trực HĐND và UBND Thành phố trình tại kỳ họp.
Hùng Hải