Đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát đã giúp cho công tác lãnh đạo của cấp ủy cũng như chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân một cách sát với thực tế hơn, hiệu quả đạt được tốt hơn. Thời gian qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Các hoạt động giám sát được thực hiện ngày càng thực chất và hiệu quả, có tác dụng rõ nét, được dư luận, cử tri đánh giá cao. Từ đó đã khẳng định được vai trò, chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Giang trong nhiệm kỳ 2016-2021 này.
 

 
Để có thông tin chân thực, chính xác, trong đầu năm học 2019-2020, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành giám sát đối với các trường học trên địa bàn. Qua giám sát thực tế, Hội đồng nhân dân thành phố đã kiến nghị với Uỷ ban nhân dân thành phố cho tu sửa lại hệ thống trường, lớp học của một số trường vì đã xuống cấp; rà soát lại các trang thiết bị để đầu tư phục vụ cho năm học mới; bố trí sắp xếp lại giáo viên ở một số trường cho hợp lý. Cô giáo Bùi Thị Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quân cho biết đối với nhà trường qua đợt giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố, nhà trường đã kiến nghị việc sửa chữa một số phòng học và sửa chữa nhà vệ sinh…vv. Đến nay, các nội dung này đã được các cấp giải quyết cho nhà trường.

Căn cứ vào Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND và các quy định của pháp luật, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát trên từng lĩnh vực và thực hiện tốt các hoạt động giám sát theo đúng Nghị quyết đề ra. Nội dung, chuyên đề giám sát được lựa chọn sát với đời sống kinh tế - xã hội, những vấn đề nóng, bức xúc được cử tri đặc biệt quan tâm. Hình thức và phương pháp giám sát có nhiều đổi mới từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện đến kết luận cũng như kiến nghị qua giám sát. Nội dung giám sát được Hội đồng nhân dân chuẩn bị kỹ, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế của của từng địa bàn. Một trong những nội dung nóng được cử tri quan tâm trong thời gian qua đó là việc thực hiện triển khai Dự án và xử lý nước thải trên địa bàn phường Minh Khai và Trần Phú đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân, cũng như việc hoàn trả lại mặt đường sau thi công. Trên cơ sở những nội dung cử tri quan tâm, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành giám sát, kiểm tra thực tế tại các tuyến đường triển khai thực hiện Dự án. Qua kiểm tra thực tế, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị đơn vị thi công cần có giải pháp để hạn chế những ảnh hưởng của việc thi công đến sinh hoạt của người dân; Uỷ ban nhân dân thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai làm đến đâu xong đến đó. Nhờ vậy, đã giảm thiểu được những ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân, cũng như tiến độ công trình cũng được đảm bảo theo yêu cầu.

Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang đã tiến hành 31 cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của các Tổ HĐND, trong đó có 8 cuộc giám sát chuyên đề như: Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020; giám sát công tác chuẩn bị năm học 2019-2020; khảo sát công tác giết mổ gia súc trên địa bàn Thành phố. Ban Kinh tế - Xã hội, giám sát kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng; khảo sát công tác thu phí đỗ, đậu xe trên địa bàn. Ban Pháp chế, giám sát công tác triển khai lắp đặt và hiệu quả hoạt động của hệ thống Camera...vv. Qua giám sát, HĐND thành phố đánh giá, chỉ rõ ưu điểm, những tồn tại, thiếu sót, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Những kết luận, kiến nghị thông qua giám sát đều được HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo, tiếp tục giám sát việc khắc phục sửa chữa và báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị sau giám sát. Nhờ vậy, nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan đơn vị tiếp nhận và có giải pháp khắc phục, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ.

Ông Lê Xuân Vinh, Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Giang cho biết trong năm 2020, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đối với công tác giám sát, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ tăng cường công tác giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp; phát huy tốt vai trò của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ Đại biểu để tổ chức nhiều cuộc giám sát hơn nữa; đồng thời, tiến hành nhiều cuộc khảo sát tập trung vào những nội dung nóng, bức xúc được cử tri quan tâm hiện nay như các dự án đang triển khai trên địa bàn về tiến độ, chất lượng và công tác hoàn trả lại mặt bằng đối với Dự án Thoát nước và xử lý nước thải; giám sát về ý thức, trách nhiệm, tác phong của cán bộ công chức thực thi công vụ tại bộ phận giao dịch một cửa của Thành phố và các xã, phường…vv.

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hà Giang trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hội đồng nhân dân thành phố là cầu nối vững chắc giữa Đảng – Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Giang…
Nguồn tin: thanhpho.hagiang.gov.vn