Đoàn giám sát của HĐND huyện Vị Xuyên giám sát Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế tại xã Thượng Sơn

Ngày 1.4.2019, đoàn giám sát của HĐND huyện Vị Xuyên do đồng chí Mương Ngọc Lào, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đi giám sát việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020 tại xã Thượng Sơn.
Đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Mương Ngọc Lào phát biểu kết luận tại xã Thượng Sơn
Năm 2018, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân xã Thượng Sơn đã quyết tâm, nỗ lực hoạt động hoàn thành các tiêu chí đề ra. Tất cả các kế hoạch, chương trình y tế đều được triển khai và thực hiện có hiệu quả tại cộng đồng. Các ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc và tập trung tuyên truyền, hướng dẫn đến các hội viên, nhân dân nâng cao ý thức về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, cách phòng tránh một số bệnh thông thường. Căn cứ vào kết quả chấm duy trì Bộ tiêu chí của Trung tâm Y tế huyện cuối năm 2018, xã đã đạt Bộ tiêu chí với Tổng điểm đạt 91,5/100 điểm. Số tiêu chí đạt 100% số điểm gồm: 6/10 tiêu chí gồm các tiêu chí như: Chỉ đạo, điều hành công tác CSSK nhân dân; Cơ sở hạ tầng; Kế hoạch – Tài chính; Tiêu chí Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Truyền thông – Giáo dục sức khỏe. Số tiêu chí chưa đạt 100% số điểm gồm: 4/10 tiêu chí gồm (tiêu chí 2,4,6,8).

Qua buổi giám sát thực tế, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế của xã. Để đảm bảo duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Mương Ngọc Lào đề nghị xã Thượng Sơn cần phải thường xuyên thực hiện tốt tất cả các hoạt động. Cấp ủy, Chính quyền  xã cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, kiểm tra đôn đốc thường xuyên hơn; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, ưu tiên những vấn đề người dân nhận thức chưa đầy đủ như vệ sinh làng bản, vệ sinh gia đình, tự chăm sóc sức khỏe bản thân…Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ tại xã; Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm để góp phần phòng tránh dịch bệnh, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.
Hà Trang