Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, nhân dân xã Ngàm Đăng Vài

Sáng 9/8/2018, đồng chí Thèn Ngọc Minh – Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân dân xã Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng Su Phì.Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện.
Toàn cảnh Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, nhân dân xã Ngàm Đăng Vài
Khai mạc buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã thông báo đến cán bộ và nhân dân xã Ngàm Đăng Vài về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, 7 tháng đầu năm 2018 và trình bày kế hoạch của huyện về tinh giảm cán bộ, bố trí sát nhập một số cơ quan hành chính sự nghiệp của huyện.

Tại buổi đối thoại, cán bộ và nhân dân xã Ngàm Đăng Vài đã có 7 lượt ý kiến kiến nghị với đồng chí Chủ tịch UBND huyện, tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác quản lý đất đại; đề nghị xây dựng đường ống dẫn nước sạch về khu trung tâm xã; kéo đường dây điện 0,4 kv từ thôn Thiêng Khum Hạ về thôn Khư Phá; xây dựng bếp ăn Trường mầm non của xã; làm cầu treo nối giữa xã Ngàm Đăng Vài và xã Bản Nhùng….

Đồng chí Thèn Ngọc Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, đề xuất trực tiếp của cán bộ, nhân dân xã Ngàm Đăng Vài. Những vụ việc, vấn đề mà nhân dân phản ánh, trao đổi đều được đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện trực tiếp trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết theo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Buổi đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những vướng mắc, khó khăn, bức xúc của nhân dân, từ đó xây dựng những chủ trương, định hướng, giải pháp cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đáp ứng mong mỏi chính đáng, những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trên địa bàn huyện.
Đức Long