Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bắc Quang đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Tân Thành, xã Việt Vinh

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bắc Quang đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Tân Thành, xã Việt Vinh. Dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Công Viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện; tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện; Phòng Tài nguyên & Môi trường; Ban quản lý dự án huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã cùng đại diện hơn 40 hộ dân thôn Tân Thành
Toàn cảnh buổi đối thoại.
Nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân; tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân; động viên nhân dân tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở. Thông qua hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ hiểu rõ tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tháo gỡ  những khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại buổi đối thoại đồng chí Lục Minh Thắng - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bắc Quang đã trao đổi thẳng thắn với nhân dân dân thôn Tân Thành những vấn đề đang gây bức xúc trong nhân dân như: Đất đai, đường điện thắp sáng, nông nghiệp...đồng chí cũng yêu cầu đại diện các phòng, Ban của huyện, Thường trực UBND xã trả lời những vướng mắc của nhân dân và hướng dẫn nhân trong việc làm thủ tục cấp đất, rồn điền đổi thửa.. theo quy định của pháp luật./
Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn