Các Tổ đại biểu HĐND huyện Bắc Quang hoàn thành việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

Trong 02 ngày (14 và 15 tháng 8 năm 2014), Tổ đại biểu số 7 HĐND huyện Bắc Quang (khóa XIX) do ông Đinh Văn Hội làm Tổ trưởng đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các thôn: Thạch Bàn, xã Hùng An; Đồng Ngần, xã Vĩnh Hảo và thôn Phố Mới, thị trấn Vĩnh Tuy.
Toàn cảnh buổi TXCT
Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe UBND các xã, thị trấn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, đại diện Tổ đại biểu số 7 HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 7 đến nay. Tại các buổi tiếp xúc có hơn 20 lượt cử tri phát biểu với trên 30 ý kiến thuộc các lĩnh vực: sản xuất nông, lâm nghiệp; giáo dục; y tế; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; chế độ, chính sách đối với những người có công với đất nước…

Tổ đại biểu số 7 HĐND huyện đã giao cho UBND và cán bộ chuyên môn của các xã, thị trấn trả lời, phúc đáp đầy đủ các ý kiến và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các ý kiến mà cử tri quan tâm trong thời gian sớm nhất; đồng thời, Tổ đại biểu HĐND huyện cũng đã trả lời, tiếp thu một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và huyện để phản ánh với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tính đến nay, việc TXCT của các đại biểu HĐND huyện Bắc Quang đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra và đảm bảo các quy định của pháp luật./.

Tác giả: Lương Tiến Dũng