Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hoàng Su Phì

Sáng 11.5, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đồng chí Nguyễn Chí Cường, Chánh thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị bầu cử số 12 huyện Hoàng Su Phì. Dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo UBBC huyện.
Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị bầu cử số 12 huyện Hoàng Su Phì.
Qua kiểm tra giám sát cho thấy, đến thời điểm hiện tại công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Các nội dung công việc đều được chủ động hoàn thành đúng thời gian quy định. Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần 3 số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 55 người, cấp xã 758 người. Đến thời điểm hiện tại 124 khu vực bỏ phiếu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách tiểu sử và tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách bỏ phiếu 43.103 cử tri. Việc phát động các phong trào thi đua chào mừng bầu cử được tiếp tục triển khai, đối với cấp huyện các công trình đã đăng ký với UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/5/2021, cấp xã đăng ký với huyện 61 công trình đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 58 công trình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra giám sát, đồng chí Nguyễn Chí Cường, Chánh thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các xã, thị trấn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử huyện, các xã, thị trấn cần triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định đảm bảo cho ngày bầu cử 23/5/2021 thật sự là ngày hội lớn của toàn dân; tăng cường công tác tuyên truyền; chú trọng đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử; nắm bắt tâm tư của nhân dân; rà soát lại việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo theo luật định. Ủy ban bầu cử huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn địa bàn phụ trách kịp thời triển khai thực hiện; nắm bắt những vấn đề phát sinh để xử lý kịp thời tại cơ sở; tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất; quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác kiểm tra về công tác bầu cử; tuyên truyền trong cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử; rà soát lại việc lập danh sách cử tri; quan tâm việc lưu trữ hồ sơ bầu cử; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như các kịch bản, phương án cần thiết khi có dịch xảy ra.
Hoàng Tính