Bắc Quang tiếp tục hỗ trợ 26 hộ đặc biệt khó khăn làm nhà ở

Thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1.953 của Tỉnh ủy, tính đến nay, toàn huyện Bắc Quang đã có 224 hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ đã được hỗ trợ triển khai xây dựng nhà ở. Trong đó, giai đoạn 01 là 183 nhà; (145 nhà theo Chương trình của tỉnh, 17 nhà Đại đoàn kết, 21 nhà xã hội hoá); giai đoạn 02 (số liệu tính đến 4/3/2021) là 41 nhà (19 nhà theo chương trình của tỉnh, 23 nhà xã hội hoá). Vừa qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bắc Quang đã thống nhất chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục triển khai hỗ trợ thêm 26 hộ làm nhà ở.
Cán bộ và Nhân dân xã Việt Hồng tham gia giúp đỡ ngày công làm nhà ở cho hộ nghèo
Theo chỉ đạo của Huyện ủy, tất cả các căn nhà được kiểm tra đợt này đều phải được cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện quyết liệt đảm bảo hoàn thành 80 nhà (đợt 02) và 26 nhà (đợt 03-do huyện Bắc Quang phát động ngoài chương trình của tỉnh giao) trong quý II.2021. Ngoài ra, các xã, thị trấn còn tích cực kết nối kinh phí để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm ở nhà ở (xã Tân Lập, Tân Quang, Vô Điếm, Đồng Yên, Đồng Tâm và Việt Hồng. Bình quân mức hỗ trợ cho mỗi căn nhà từ 40 đến 60 triệu đồng).

Để triển khai chương trình đảm bảo hiệu quả, thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện Bắc Quang xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ đã được thẩm định, phê duyệt theo thứ tự ưu tiên đúng các quy định, đảm bảo chất lượng. Tăng cường tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của chương trình và đặc biệt là vận động sự ủng hộ của đông đảo người dân, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm các nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình đạt kết quả.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh Hà Giang đã có 4.198 hộ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ cho chương trình là 284.604 triệu đồng; số tiền chuyển vào tài khoản của tỉnh trên 240 tỷ đồng; kinh phí các huyện, các ngành tự vận động xã hội hóa được trên 35 tỷ đồng. 
L.T.D