Phiên họp giải trình, chất vấn của Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường với Uỷ ban nhân dân xã

Ngày 31-10.2019, Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang tổ chức phiên chất vấn Uỷ ban nhân dân xã về những việc còn tồn tại và phản ánh của cử tri trên địa bàn xã trong thời gian qua. Dự phiên họp có đồng chí Lê Xuân Vinh, Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
Toàn cảnh phiên họp giải trình, chất vấn của Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường với Uỷ ban nhân dân xã
Thường trực Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường đã chất vấn và yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến việc công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng xây dựng chưa chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm tại một số địa bàn khu dân cư; chất lượng nông thôn mới trên địa bàn hiệu quả chưa cao, trong đó có một số công trình phúc lợi đang có nguy cơ xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa; tiến độ triển khai thực hiện việc dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nâng cao mức sống của người dân còn hạn chế.

Các vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường chất vấn đã được Uỷ ban nhân dân nhân xã trả lời, giải trình, làm rõ ở từng nội dung. Đồng thồi cũng đưa ra các giải pháp khắc phục và tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Đặc biệt là Uỷ ban nhân dân xã sẽ quyết tâm có những đổi mới, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; bám sát cơ sở để hạn chế những tồn tại và sự việc phát sinh; quan tâm chăm lo đời sống của người dân và giải quyết tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đã đề ra.

Phát biểu tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là nâng cao chất lượng giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết ở cơ sở. Đồng thời cũng yêu cầu UBND xã Ngọc Đường nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trước nhân dân, giải quyết kịp thời và có hiệu quả những phản ánh, kiến nghị của cử tri; góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống ngày càng có hiệu quả hơn.
       
                                                                                             Tiến Quân