Phiên giải trình chất vấn Hội đồng nhân dân phường Minh Khai

Sáng ngày 3/5, Hội đồng nhân dân phường Minh Khai đã tổ chức phiên giải trình chất vấn giữa Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân phường tháng 5/2019.
 

 
Theo đó, tại Phiên giải trình, chất vấn các đại biểu Hội đồng nhân dân phường Minh Khai đã đề cập tới 3 nội dung còn nhiều tồn tại, hạn chế mà Uỷ ban nhân dân phường chưa thực hiện tốt trong thời gian qua để Uỷ ban nhân dân phường có kế hoạch khắc phục cũng như tổ chức thực hiện trong thời gian tới đó là: Thực hiện chỉ thị 08 của Chủ tịch UBND Thành phố chưa có hiệu quả, thiếu quyết liệt, tình trạng chó thả dông, phóng uế nơi công cộng vẫn xảy ra thường xuyên; tình trạng nắp cống hỏng chưa được sửa chữa lại đề nghị phường thực hiện việc sửa chữa ngay; việc kiện toàn Ban quản lý đền ơn đáp nghĩa nhưng chưa ban hành điều lệ và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Trả lời những nội dung mà các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đề cấp, Lãnh đạo UBND Minh Khai cho biết các nội dung trên đã được UBND phường tổ chức thực hiện, nhất là đối với việc thực hiện Chỉ thị 08 trong thời gian qua phường rất quyết liệt. Ngày 2 tháng 5 đã ra quân đợt cao điểm thực hiện chỉ thị 08 và bắt được 6 con chó thả rông, trong thời gian tới phường sẽ tăng cường thực hiện tuần tra, tiêu diệt chó thả rông. Đối với thực hiện sửa chữa nắp cống, rãnh thoát nước, Lãnh đạo phường cho biết đã thực hiện xong 17 tổ dân phố và đến nay đang tiến hành nghiệm thu…/
Nguồn tin:thanhpho.hagiang.gov.vn