Kỳ họp thứ 9 HĐND thị trấn Yên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 28/06/2019, HĐND thị trấn Yên Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND thị trấn Yên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách Thị trấn.
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
Theo đánh giá tại Kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND thị trấn, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND có nhiều đổi mới. Công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND được nâng cao. Hoạt động nổi bật của các ban là thẩm tra các văn bản các văn bàn trình kỳ họp và hoạt động giám sát sau chất vấn; các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND thị trấn đề ra, phản ánh kịp thời những kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó UBND xã đã chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả như: Diện tích gieo cấy vụ xuân năm 2019 là 145,6 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 67 tạ/ha; cây lạc diện tích thực hiện là 144,1ha đạt 100% kế hoạch; thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn, thành lập tổ phản ứng nhanh tại các thôn, tổ dân phố, xây dựng phương án  chi tiết phòng, chống dịch trên địa bàn Thị trấn. Triển khai cho các hộ đăng ký hỗ trợ rừng kinh tế bằng giống tốt và cải tạo vườn tạp có 114 hộ đăng ký trồng rừng với diện tích 266,2ha; 03 hộ đăng ký thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; đăng ký thực hiện 02 thôn điển hình và phát triển kinh tế; đăng tải được 38 tin, bài, 11 văn bản, 8 video phóng sự lên trang thông tin điện tử của xã…

Trong thời gian tới, HĐND thị trấn tiếp tục xây dựng kế hoạch giám sát đợt 2 và tổ chức giám sát theo kế hoạch, tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; đối với các Ban HĐND thị trấn thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, tham mưu xây dựng các văn bản trình Kỳ họp thứ 10, tổ chức thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 10 cuối năm 2019; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phổ biến các luật các cơ chế chính sách của Nhà nước tới cử tri, tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện của thị trấn ban hành.
Trung Hậu