Kỳ họp thứ 11, HĐND thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 23/6, HĐND thị trấn Yên Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND thị trấn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện ứng cử tại thị trấn Yên Bình; các ông, bà HĐND khóa XX, lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị trấn; Bí thư, Trưởng thôn các tổ dân phố, người có uy tín.
Kỳ họp thứ 11, HĐND thị trấn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe 06 Báo cáo, 01 Tờ trình của UBND thị trấn trình tại kỳ họp về: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách thị trấn 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác tiếp dân và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10; Tờ trình của UBND xin phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019; Báo cáo thu, chi ngân sách năm 2019. Nghe Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11; Báo cáo thẩm tra của Ban KT - XH, HĐND thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị trấn; Tờ trình của Thường trực HĐND xin phê chuẩn chương trình giám sát năm 2021; thông báo của UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Nguồn tin: quangbinh.hagiang.gov.vn