Kỳ họp thứ 11 (Bất thường) Hội đồng nhân dân xã Giáp Trung

Ngày 13/5, Hội đồng nhân dân xã Giáp Trung huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Bất thường) nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Triệu Trung Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.
Kỳ họp thứ 11 (Bất thường) Hội đồng nhân dân xã Giáp Trung
Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và bầu chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Đặng Văn Dâu. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND, bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Phạm Viết Quảng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Triệu Trung Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, đây là Kỳ họp quan trọng bầu ra những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, chính vì vậy cần phải tập trung đoàn kết, dân chủ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Giáp Trung vẫn còn là một xã nghèo, thời gian tới cần phải thực hiện tốt các chế độ chính sách, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người có công, gia đình cô đơn, không nơi nương tựa, gia đình khó khăn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Thực hiện tốt các phần việc của hộ gia đình, của thôn đối với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ xã thành công tốt đẹp.
Nguồn tin: bacme.hagiang.gov.vn